۲۶۰۰۰ کودک سیستان و بلوچستانی از تحصیل بازمانده‌اند

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان اعلام کرده در این استان حدود ۲۶۰۰۰ کودک از تحصیل بازمانده‌اند و این استان دچار «کمبود شدید �ضای استاندارد و تجهیزات آ‌موزشی» است. به گ�ته زهرا پورملایی تعداد این کودکان بیش از ۳۱هزار ن�ر بوده است که حدود ۱۶ درصد آنها به مدرسه بازگشته‌اند و ۸۴ درصد مابقی کماکان از تحصیل بازمانده‌اند.

وی «�قر مالی و ناتوانی در تامین امکانات اولیه تحصیل، اشتغال �رزندان برای تامین مخارج زندگی، دوری مدرسه و عدم امکان پرداخت هزینه ایاب و ذهاب، واقع شدن در مناطق دور ا�تاده، نبود سرویس ایاب و ذهاب در واحد آموزشی، ازدواج زودهنگام دختران و بدسرپرستی کودکان» را از جمله عوامل موثر در جاماندن دانش آموزان از تحصیل عنوان کرده است.

تعداد دقیق کودکان محروم از تحصیل در کشور مشخص نیست.

مطالب مشابه