میم: همه تحریم کردند، بی‌بی‌سی زیاد کرد!

در لندن خیر و خیریت است!

از قدیم می‌گفتند بیخ شیطنت، انگلیس است. بد هم نمی‌گفتند. از جمع قلندران ما این هفته جیم به دیدن چند نفر از بزرگان سیاست از جمله پدی اشتون رفته بود. پدی اشتون که ملحوظ خاطرتان هست، همانی که نماینده اروپا و ملل متحد با هم در کابل شده بود و آقای کرزی قبول نکرد. به‌خاطر همین بود که رابطه کرزی با انگلیس و بعد با امریکا و عالم به هم خورد.

به قول جیم اما این لارد پدی که رهبر سابق لیبرال‌هاست به جیم گفته حق با پدرام است. ما هم روی طرحی برای تجزیه یا فدرال شدن افغانستان کار می‌کنیم. در همین حال میم که به مهمانی لارد آدام رفته بود یک گروه دیگر از ارباب‌های انگلیسی را دیده بود که به شدت طرفدار حکومت مرکزی با محوریت داکتر غنی بوده‌اند.

این در حالیست که همین دو هفته قبل داکتر عبدالله آمده بود لندن. کسی هم او را نمی‌دید.‌ همین لارد واسطه شده بود که بیست و چهار دقیقه صدر اعظم او را ببیند. موضوعش چی؟ مهم نیست. موضوع این که داکتر عبدالله با فروش زمین افغان فلم به انگلیسی‌ها مشکل ندارد. با کمپ انگلیسی‌ها در هلمند که خودش شهری‌ست و از آن روزانه ده‌ها طیاره به دلسوخته کمبریج می‌آید هم مشکل ندارد. فقط باید انگلیس به وعده خودش مبنی بر حمایت از او صحه بگذارد.

انگلیسی‌ها گفته بودند تو گفته‌یی در چهارده سال با بودن چهل‌هزار عسکر انگلیس در هلمند، کشت و فروش مواد مخدر افزایش داشته است.

الف از یک لارد دیگر یادش آمد که کل افغانستان یعنی همان مسیر کشته‌شده‌های انگلیس در جنگ قبلی را پیاده رفته و کتاب نوشته و لارد شده و حالا رییس موسسه فیروز کوه است.

الف می‌گفت که اولین کار انگلیسی‌ها ساختن گورستان عمومی انگلیس‌ها در کابل، قبر گورا و بعد هم انتقام از افغان‌هاست. آقای کرزی هم بعد از قصه آن ملامنصور قلابی که اصلن دکاندار بود از طرف انگلیسی‌ها همین را گفته بود.

دال می‌گوید گم کن سیاست را. گور یعنی چی؟ الف می‌گوید نوعی حیوان بوده احتمالن گور خر. در شعر بهرام که گور می‌گرفتی همه عمر…. معلوم است که زیاد بوده.

جیم از شیرینی گور می‌گوید و میم از زبان خلیفگی که به یک قوم گور می‌گویند.

 سرانجام نتیجه بر این می‌شود که سفید را گور می‌گفته‌اند. انگلیس‌ها را هم به این خاطر گور و قبر گورها می‌گفته‌اند.‌ باز رسید به انگلیس ….

دال می‌گوید به تیترهای بی‌بی‌سی دقت کرده‌اید. من با چند رییس‌شان رفیق بوده‌ام. همه می‌گفتند که موضوع و تیتر را از بالا برایشان می‌فرستاده‌اند. همه این موضوعات هم در جهت اختلاف انداختن، شکاف قومی و کلان کردن طالبان بوده است.

میم می‌گوید برای همین هم بایکوت خبری طالبان دفعه قبل موفق نشد. همه مطبوعات افغانستان طالبان و اخبارشان را تحریم کردند، اما بی‌بی‌سی زیاد کرد که طالبان یک نفر را در ولسوالی توتم دره زخمی کرد. دو نفر را در حمله‌یی وسیع به دشت ارچی به قتل رساند. بعد کشف به عمل می‌آمده که اصلن آن‌ها طالبان نبوده‌اند، بل یک نزاع شخصی بوده است. بدتر اینکه اگر دولت به طالبان حمله کند، سه روز هیاهوی کشتن غیر نظامی‌ها بی‌بی‌سی را فرا می‌گیرد.

جیم می‌گوید خو، یک گروه طالبان کار می‌کنند آنجا بی‌بی‌سی ایمیل رابطه این‌ها را کشف کرده بود یک بار. دال می‌گوید این‌ها اصلن فرشته، گپ را از بالا می‌گویند. افغان کجا فکر داشت. مثلن مربیان انگلیسی فوتبال هم رشوت می‌گیرند از افغانستان هم. این‌ها دو سه نفر پولی را به دلسوخته می‌فرستند باقی بازیکن‌های واقعی افغان‌ها از دم از همه پول می‌گیرند.

برای همین مرتب می‌بازند. یکی خواهرزاده قومندان و یکی بچه وزیر و… این‌هاست. عقلش نمی‌رسد دو بازیکن واقعی را هم بفرستد. صحبت فوتبال که می‌شود باز قصه انگلیس می‌شود که رونالدو و مسی را مطبوعات انگلیس از اسپانسرهاشان پول گرفته کلان کرده‌اند. اگر نه همین کاوانی به اندازه هر دوی آن‌ها هم نبوغ فوتبال و گلزنی دارد و هم شخصیت اسطوره‌یی. یادتان است باتیستوتای اعجوبه را. هیچ وقت مطرحش نمی‌کردند. در آن وقت بکام را مطرح کردند. جایزه را هم به ماتیوس مدافع آلمان دادند که حتی کسی بازی‌اش یادش نمانده‌. خلاصه کار کار انگلیسی‌هاست.

سید رضا محمدی/ بخش ششم

مشاهده ادامه مطلب

درباره کتاب آقای چنار با من ازدواج میکنی؟« نوشته میترا معینی»

داستان های معطر

آقــای چنار با من ازدواج میکنی؟« شــامل ۹ داســتان کوتاه اســت، که در آنها ما با یک حرکت رو به جلو از سوی نویسنده مواجه هستیم. اگر از منظر زنان داستان نویس به این اثر نگاه کنیم، خواهیم دید که میترا معینی پا را فراتر گذاشته و جنســیت به آن معنا که شامل یک نویسنده زن میشود در آن دیده نمیشود. منظور این است که سنگینی نمیکند. توازن دارد و بیشتر به روح داستان پرداخت شده و اینگونه نیست که مثال بگوییم زنانگی در این کتاب موج میزند. اینجا مساله انسان، واسپردگی و واماندگی هایش در تاریخ معاصر است. از یک منظر داستان ها در اوج مصیبت شخصیتها شروع میشوند و ادامه مییابند. همچنین جدایی نویسنده از شخصیت های داستان ها باعث خلق بستری کاملا ادبی شده برای اجرا و بیان حادثه هایی هولناک و غمناک که البته بدون هیچ اظهارنظری یا بیان جملات و توضیحات بی مــوردی که در ادبیات امروز ما زیاد دیده میشــود، موفق بوده است. این یکی از مهمترین خصیصه های مهم این کتاب کوچک است که البته در عرض، بسیار در حرکت است و پهنا مییابد.نویسنده در این کتاب دست به عریان سازی گسترده ای میزند، بدون آنکه شلوغش کند یا اطناب به خرج دهد و همین است که با نشان دادن همه چیزهای مهمی که به خلق روایتش کمک کند، قصه را تعریف میکند.
در نگاه اول شاید مخاطب احساس کند که داستان ها فاقد حادثه الزم باشند، اما برعکس، این نوع انتخاب روایت هوشمندانه نویسنده است که حادثه را پنهان نگاه میدارد، اما فشــارش را بر پیکر داستان حفظ میکند. مثل جنگیدن با دشمنی که نه میشناسیمش و نه از حضور گاه و بیگاهش آگاهیم. بنابراین میتوان گفت داستان های معینی داستان های حادثه محور نیستند، بلکه او داستان فضا خلق کرده است. به بیانی دیگر اگر مــا یک زندگی یا یک دوره تاریخی، در اینجا تاریخ معاصر خود را، یک حادثه در نظر آوریم، به این معنا که بســیاری از کاستی ها، غم ها، ناله ها و سرخوردگی ها را حاصل جمع مجموعه ای از شکستها و کاهلی های یک ملت در طول مثال صدسال در نظر بگیریم و این روند زمانی را به عنوان حادثــه اصلی در نظــر آوریم، آنگاه دیگر نیــازی به خلق حادثه محوری برای داســتان نداریم و تنها با خلق هوشمندانه فضای داستانی که همراه با وهم، راز، عریانی، عناصر نوســتالژیک، اصوات، ترانه و اشعار و البته در این کتاب عنصر غالب آن، گیاهان معطر و گلها و درختان و طبیعت، طبیعت بی پرده و گاهی لخت وعور و رو به خاموشی و نابودی، خودبه خود مخاطــب را همراه خود کرده ایــم. اما در این کتاب عنصر غالب طبیعت است و عطری که از طبیعت برمیخیزد. در جای جای کتاب شخصیتها با گیاهان درگیرند و به نوعی طبیعت پناهگاهی برای درمان آلام آنهاست؛ طبیعتی که البته خاموش است ولی از راه عطر و شکل و طعم خود با تو به سخن درمی آید و مرهمی بر زخمت مینهد
برای نمونه در داستان «خرف خانه» ما با روایتی هولناک از روزهای پایانی پیرمردی روبه روییم که از محل زندگی اش تا جای ممکن دور میشود تا به شکل اجداد سرزمینش در اشکفتی «خرف خانه» در تنهایی مطلق تن به مرگ بسپارد؛ یعنی آخرین توش وتوانش را نه برای زنده ماندن و خلق امید یا لذتی برای بقا، بلکه برای مرگی خاموش و تنها و غمناک به کار میگیرد. این تراژدی ای هولناک و بس تکان دهنده است. ذهن و زبان پیرمرد در برابر طبیعت و صدالبته با چاشنی تاریخ، البته که تاریخ شکست، این دو فرایند، در رابطه ای برابر قرار میگیرند، به گونه ای که هیچ یک بر دیگری مقدم نیست، نه پیرمرد بر طبیعت و نه برعکسش. بلکه ایده اصلی، متمرکز بر زوالی دهشتناک است؛ فراموشی ای جمعی همراه با کج سلیقگی ای که باعث میشود اینگونه پیرمرد، بهترین راه نجات خود را در انتخاب مرگی تنها و آن هم به شیوهای نمادین و برگرفته از اجداد باستانی اش برگزیند. اما بدتر از همه اینهــا اجرای این نمایش اســطورهای برای هیچکس است و تنها ناظر او طبیعت است
دشت و مرغزاری خاموش، که غم درغم متبلور میشود. در برخــورد با طبیعت و یگانگی با آن میشــود به داســتان دیگری همچون «آقای چنار با مــن ازدواج میکنی؟» اشاره کرد. در این داستان زنی تنها و میانسال، غم و اســرار و خواســته دل را بــا درخت چنار تناور روبه روی خانه اش بیان میکند. عاشــق درخت چنار شــده و به او ابراز عشق میکند و حتی میخواهد که با آن ازدواج کند. این داستانی تکان دهنده از تنهایی است. اینکه از فقدان عشق انسانی، یا شاید شرافت مردانه، مسئولیت و تعهدی که در یک عشق انتظار میرود، دست از همنوع خود بشویی و برای ارضای نیاز عاشقانه و عاطفی ات به یک درخت پناه ببری؛ مرثیه ای برای نبود احساسات ژرف در جامعه مدرن و البته وفور ادراکات انتزاعی که زاییده همان فقدان عاطفی است. پناه بردن به بدیل اصالت است. دست تمنا به سوی بدیلی از صداقت، فداکاری و تحمل و سودمندی است که به نوع انسان اضافه میکند و این دقیقا همان چیزی اســت که به آن دگرگونی اصالت روح انســان در زمانه مدرن میگویند.در مجموع این کتاب، اثری است که غم، تنهایی و انشقاق را چنان با عطر گیاهان معطر میکند که از شیوه خلق اندوهش دچار ملال نمیشویم. داستانها، همگی مشاهده گرانی مشتاق هستند که توانسته اند طبیعت ســخاوتمند را وادار کنند که مسئولیت افراد و جامعه را بر دوش بکشــد، هرچند که تنهایی شان مطلق است، اما هنوز طبیعت زخم خورده آغوشش برای پناه دادن به او باز است

منتقد: احمد حسن زاده
منبع: روزنامه آرمان امروز

مشاهده ادامه مطلب

بزن مطرب بزن سازت


نمایش مشخصات کریم لقمانی

دلم میسوزد ازحالم ، چرادیوانه گردیدم
برای اهل دل ، مستمسک وبیگانه گردیدم
میان مجلس عیش ونشاط عاشقان هرشب
عسل بودم ، شراب دبش هرپیمانه گردیدم
چوشمعی روشنی دادم که تاریکی فروریزد
دمادم سوختم

شاعر:کریم لقمانی

مشاهده ادامه مطلب

دانلود کتاب بهترین قصه ها، برای بهترین بچه ها (جلد اول)

Hiweb
بوکیار - دانلود کتاب های انگلیسی دانشگاهی و علمیبهترین قصه ها، برای بهترین بچه ها (جلد اول)

عنوان برخی از داستانهای کتاب:

کودکی حاتم طائی

من او را نفرستادم

صلیب

رازداری

جلوداری الاغ

ادعای پیامبری

اقتضای شیر مادر

جواب دندان شکن

رمز موفقیت فرمانروایی هند

درد و دل دیوانه

نتیجه پرخوری

سرنگونی ضحاک

حکم ناحق

ماهی دانا

گرگ ساده لوح و روباه

و…..

● برای آگاهی یافتن از چگونگی مطالعه این کتاب، ویکی دلسوخته را ببینید.

» دلسوختههای مرتبط:
غول درون بطری
سگ با وفا
دنیای کوچک جوجه تنبل

نسخه ها

حجم: ۳ مگابایت

دریافت ها: ۲۲۵۲

تعداد صفحات: ۱۵۴
درج دیدگاه مختص اعضا است! برای ورود به حساب خود اینجا و برای عضویت اینجا کلیک کنید.مشاهده ادامه مطلب

سنگ و شیشه


نمایش مشخصات سمیرا آنالویی

تو
آن کودکِ بی رمق
که سنگ می زنی،
من
پنجره
با شیشه ی ضخیم…
محکم تر بزن
آماده ی

شاعر:سمیرا آنالویی

مشاهده ادامه مطلب

دانلود کتاب چه گوارا به روایت فیدل کاسترو

Hiweb
بوکیار - دانلود کتاب های انگلیسی دانشگاهی و علمیچه گوارا به روایت فیدل کاسترو

از پیشگفتار کتاب:

در سال ۱۹۸۷ انتشارات زبانهای خارجی خوزه مارتی کوبا و دیوید دوچمن از اتریش برای چاپ کتاب چه گوارا و انقلاب کوبا، تشریک مساعی کردند. اکنون کتاب چه گوارا به روایت فیدل کاسترو به عنوان مکمل آن کتاب به چاپ می رسد.

من مطمئنم این کتاب جدید نیز برای همه کسانیکه به دنبال فهم زندگی (چه) و تجربه سیاسی جذاب کوبا هستند، مرجع مهمی خواهد بود.

این کتاب مجموعه ای است از برگزیده سخنرانی ها، مصاحبه ها و آثار فرمانده کل ما در رابطه با (چه). برای ارزیابی عمیق شخصیت ارنستو گوارا دلاسرنا، هیچکس بیشتر از فیدل نمی توانست اعتبار داشته باشد. باید به خاطر داشته باشیم که خودِ (چه) در نامه خداحافظی اش به تاریخ ۱۹۶۵ بر احساس یکی بودن خود با فیدل تاکید کرد و به این ترتیب اعتبار فوق را به رسمیت شناخت…

● برای آگاهی یافتن از چگونگی مطالعه این کتاب، ویکی دلسوخته را ببینید.

» دلسوختههای مرتبط:
دستور الکاتب فی تعیین المراتب (جلد یکم)
مقدمه بر تاریخ علم (جلد چهارم)
اولین امارت شیعه

نسخه ها

حجم: ۱۴ مگابایت

دریافت ها: ۴۰۶۱

تعداد صفحات: ۱۷۱
درج دیدگاه مختص اعضا است! برای ورود به حساب خود اینجا و برای عضویت اینجا کلیک کنید.مشاهده ادامه مطلب

باور قد کشیده


نمایش مشخصات شادان شهرو بختیاری

.
من , پایِ هیـچ منبـرِ شیخی نرفته ام
دربـان نبوده , بر درِ شیخی نرفته ام
از آنزمان که باورِ من قد کشیده است
در رَهگُـــذارِ بــــاورِ شیخی نرفته ام
در رنج بیزِ حادثه ها , ای مُرید

شاعر:شادان شهرو بختیاری

مشاهده ادامه مطلب

کودتاه ۱۳


نمایش مشخصات علیمحمد پورحسن (بی رامونا)

دنیا همیشه تاریک نیست
گاهی پدرم را
به دار می آویزم !!!
تا مادرم زیباتر

شاعر:علیمحمد پورحسن (بی رامونا)

مشاهده ادامه مطلب

دانلود کتاب مذاهب و فلسفه در آسیای وسطی

Hiweb
بوکیار - دانلود کتاب های انگلیسی دانشگاهی و علمیاین کتاب تاليف وزير مختار فرانسه در ايران است بين سالهاي ۱۲۷۱ تا ۱۲۷۴. نامبرده دوبار از طرف دولت فرانسه در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه قاجار به سمت سفارت به ایران آمد. گوبینو در مدت اقامت خود در ایران در تمام شئون مطالعاتی کرده است و چندین کتاب هم راجع به آسیا و ایران نوشته است. در کتاب حاضر مولف سعی کرده است مردم آسیا به ویژه ایرانیان را به اروپائیان بشناساند.

● برای آگاهی یافتن از چگونگی مطالعه این کتاب، ویکی دلسوخته را ببینید.

» دلسوختههای مرتبط:
تاریخ جامع ادیان
بنیادگرایی: پیکار در راه خدا در یهودیت، مسیحیت و اسلام
تاریخ ادیان (جلد دوم)

نسخه ها

حجم: ۱۰ مگابایت

دریافت ها: ۴۷۴۸

تعداد صفحات: ۳۱۳
درج دیدگاه مختص اعضا است! برای ورود به حساب خود اینجا و برای عضویت اینجا کلیک کنید.مشاهده ادامه مطلب