خودداری تامین اجتماعی از تمدید د�ترچه بیمه بیش از دو هزار و ۵۰۰ کارگر ه�ت‌تپه

برخی منابع کارگری در مجتمع نیشکر ه�ت تپه می‌گویند: اداره تامین اجتماعی شعبه ه�ت تپه در استان خوزستان به دلیل بدهی‌های مالی کار�رمای مجتمع نیشکر ه�ت تپه به تامین اجتماعی اخیرا از تمدید د�ترچه‌های درمانی کارگرانی که برای تمدید د�ترچه‌های درمانی خود اقدام می‌کنند، خودداری کرده است.

یکی از کارگران کارخانه مجتمع نیشکر ه�ت تپه با بیان اینکه او و همکارانش بیش از ۲۰ سال است که به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت می‌کنند، گ�ته علاوه بر بیمه هنوز کار�رما چندین ماه دستمزد کارگران این مجتمع را به آن‌ها پرداخت نکرده، علاوه بر این مشکلات بازنشستگی ۲۵۰ ن�ر ازکارگران قدیمی مجتمع نیشکر هنوز به قوت خود باقی‌ست.

به گ�ته وی، هم‌اکنون این ۲۵۰ کارگر رسمی کارخانه با تشکیل پرونده در تامین اجتماعی آماده بازنشستگی با مشاغل سخت و زیان‌آور هستند، اما با وق�ه‌هایی که در پرداخت حق بیمه‌شان وجود دارد، امکان بازنشسته شدن ندارند.

وی با بیان اینکه مجتمع کشت و صنعت ه�ت تپه یکی از بدهکارترین واحدهای تولیدی کشور به تامین اجتماعی است که میزان بدهی‌های بیمه‌ای کار�رمای این مجتمع به سازمان تامین اجتماعی به حدود ۲۵۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، گ�ت: من و همکارانم درست است که بابت مزد پرداخت نشده طلبکاریم اما دیگر این وظی�ه کار�رماست که حق بیمه را از مزد کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کند و در عمل سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند به نام بدحسابی کار�رما از ارائه خدمات درمانی خودداری کند.

وی ا�زود: در بین کارگران مجتمع نیشکر ه�ت تپه کارگرانی وجود دارند که هم اکنون خود و یا خانواده‌هایشان در بیمارستان‌های طر� قرارداد با تامین اجتماعی بستری هستند و در حال حاضر آنها بیشتر از هر زمانی به د�ترچه‌های درمانی تامین اجتماعی خود نیازمندند اما با مشکلاتی که در زمینه تمدید نشدن د�ترچه‌ها برایشان پیش آمده برای پرداخت هزینه‌های درمانی سرگردان شده‌اند.

 

مطالب مشابه