سگ‌کشی همچنان ادامه دارد

دوران قتل سگ‌های ولگرد هنوز تمام نشده است. �یلم تزریق اسید به سگ‌های ولگرد این روزها کمتر منتشر می‌شود اما قتل هنوز ادامه دارد.

در حالی که شهرداری در برخی شهرهای ایران به بلوغ مناسبی رسیده است و جمع‌آوری و ساماندهی سگ‌های ولگرد را به سازمان‌های مردم‌نهاد سپرده، در برخی شهرها تصدی‌گری هنوز اجازه ر�تار منطقی را به شهرداری‌ها نمی‌دهد. نمونه این ر�تار را می‌شود در پناهگاه سگ‌های ولگرد مشهد دید. «پردیس و�اداران» ه�ته‌هاست که گوشه‌ای از ذهن �عالان محیط زیست و حقوق حیوانات را اشغال کرده است؛ جایی که بیش از ۲۰۰۰ قلاده سگ به حال خود رها شده‌اند تا از گرسنگی و تشنگی بمیرند و شهرداری هر روز تعداد بیشتری سگ ولگرد را به آن اضا�ه می‌کند.

«پناهگاه پردیس و�اداران» مشهد تا همین سه ماه پیش در اختیار یک سازمان مردم‌نهاد بود و بیش از ۱۸۰۰ قلاده سگ در آن نگهداری می‌شد. طبق برنامه باید سگ‌ها واکسن می‌زدند،‌ عقیم می‌شدند و بعد برای واگذاری یا رهاسازی آماده می‌شدند تا اگر کسی سرپرستی آنها را قبول نکرد، دوباره به حومه شهر برگردند؛ با این ت�اوت که این بار خطری برای انسان‌ها نداشتند و می‌توانستند در کنار مردم به زندگی عادی‌شان ادامه دهند. شهرداری مشهد اما بازی را به هم زد و جلوی رهاسازی سگ‌ها را گر�ت. �عالان حقوق حیوانات مشهد می‌گویند از سه ماه گذشته که مدیران قبلی پردیس و�اداران اراده آن را به شهرداری برگردانده‌اند تا به حال،‌ شهرداری سوله محل نگهداری حیوانات را به سازمان مدیریت پسماند واگذار کرده است.

خانم دانش،‌ مسئول قبلی این پناهگاه می‌گوید: «شهرداری و سایر سازمان‌های مسئول در مشهد تا جایی که می‌توانستند سر راه ما مشکل ایجاد کردند. از تاخیر در پرداخت صورت‌حساب‌های ما گر�ته تا جلوگیری از رهاسازی سگ‌ها در حومه شهر. من برای اداره این پناهگاه، خانه و ماشین خودم را �روختم و صر� این کار کردم. همین الان بعد از سه ماه شهرداری مشهد هنوز ۲۵۰ تومان به من بدهکار است و در پرداخت آن تعلل می‌کند. در مورد رهاسازی هم می‌گویند چون مشهد شهر امام رضا (ع) است نمی‌شود سگ را در اطرا� آن رها کرد،‌ در صورتی که تجربه نشان داده است که انجام این کار هیچ خطری برای مردم و حیوانات ندارد. در شهری که ضامن آهو در آن ساکن است، سگ‌ها را در یک وضعیت اس�ناک رها کرده‌اند تا از گرسنگی و تشنگی و بیماری بمیرند و کسی هم مسئولیت مساله را قبول نمی‌کند.»

 

مطالب مشابه