روز جهانی دختر و آمار تکان‌دهنده‌ای که باید در مورد دختران بدانید

صندوق حمایت از کودکان می‌گوید: اگر دختران تحصیل در دبیرستان را به پایان برسانند، تا سال ۲۰۳۰ از ۵۰ میلیون ازدواج کودکان جلوگیری خواهد شد.

کارشناسان می‌گویند کودکان مدرسه‌ای برای �رار از درس و مدرسه گاهی هم به دست آوردن �رصت‌های اقتصادی ولو محدود ازدواج می‌کنند. این ازدواج‌ها موجبات خشونت، سو است�اده و پدید آمدن مشکلات روانی برای این کودکانی که زودتر را �راهم می‌آورد.

طبق گزارش صندوق حمایت از کودکان شاخص‌های نگران کننده‌ای برای کودکان دختر دیده می‌شود.

به مناسبت روز دختر نگاهی به برخی آمارها در خصوص وضعیت ناخوشایند دختران در سراسر جهان بیندازیم.

  • در سراسر جهان حدود Û±Ûµ میلیون دختر Û±Ûµ تا Û±Û¹ ساله تجربه رابطه جنسی اجباری Ùˆ ناخواسته داشته‌اند.
  • در بریتانیا دو سوم دخترانی Ú©Ù‡ از سوی نهاد مستقل «برنامه بین‌الملل» مورد پرسش قرار گرÙ�ته‌اند رابطه جنسی ناخواسته داشته‌اند یا دستکم در اماکن عمومی مورد تماس جسمی ناخواسته قرار گرÙ�ته‌اند.
  • هر Ù‡Ù�ته حدود Û· هزار دختر بین Û±Ûµ تا Û²Û´ سال به ایدز مبتلا می‌شوند.
  • بیش از Û²Û°Û° میلیون دختر Ùˆ زن در سراسر جهان زخم‌های تناسلی را در زندگی خود تجربه کرده‌اند.
  • حدود Û³ میلیون دختر در سراسر جهان تبعید به خاطر جنگ را تجربه کرده‌اند.
  • دخترانی Ú©Ù‡ در منطقه بحرانی Ùˆ جنگی زندگی می‌کنند، دو برابر بیشتر از کسانی Ú©Ù‡ در مناطق آرام هستند در معرض خطر ترک تحصیل قرار دارند.
  • حدود Û¶Û² میلیون دختر Ú©Ù‡ در سن مدرسه رÙ�تند هستند، به مدرسه نمی‌روند.
  • بر اساس روند Ù�علی در سال Û²Û°Û³Û° حدود Û±Û° میلیون دختر ازدواج خواهند کرد Ú©Ù‡ از این میان بیشتر از Û² میلیون Ù†Ù�ر از این عروس‌ها زیر Û±Ûµ سال خواهد داشت.
  • سالانه Û±Û² میلیون دختر پیش از رسیدن به سن Û±Û¸ سالگی ازدواج می‌کنند Ùˆ یک پنجم آنها پیش از رسیدن به سن Û±Û¸ سالگی مادر می‌شوند.

۱۱ اکتبر روز جهانی دختر است و به همین مناسبت تلاش‌ها برای آگاه سازی در سراسر جهان نسبت به حقوق دختران صورت می‌پذیرد.

مطالب مشابه