دستگیری یک ن�ر به اتهام تخریب یادمان «دیوید بویی»

مردی در انگلیس به اتهام تخریب یادمان دیوید بویی، نوازنده و آهنگساز بریتانیایی که دو سال پیش درگذشت بازداشت شده است.

در �اصله شش ماه پس از نصب این یادمان، این دومین بار است که این یادمان تخریب می‌شود. بار اول یک ن�ر با اسپری رنگ روی مجسمه خط کشیده بود و روی زمین نوشته بود :«اول به بی‌خانمان‌ها غذا بدهید»

بار دوم و دو روز بعد از اینکه مجسمه به طور کامل تعمیر و رنگ زدایی شد یک ن�ر روی آن رنگ آبی پاشیده است. بلا�اصله یک مرد ۲۹ ساله به اتهام تخریب این مجسمه بازداشت شده است.

مجسمه دیوید بویی در منطقه بوکینگهامشایر و با هزینه ۱۰۰‌هزار پوندی ساخته و نصب شده است. این مجسمه در نزدیکی یک کلاب مشهور قرار دارد که بویی در آن اجرا می‌کرده است.

مطالب مشابه