اهواز هنوز از نام احمد محمود خالی است

با گذشت یکسال از وعده ثبت خانه پدری احمد محمود و نامگذاری خیابان یا میدانی به نام این نویسنده مطرح، هنوز هیچ ات�اقی رخ نداده است و مسئولان شهری و �رهنگی اهواز حتی نتوانسته‌اند کوچه‌ای را به نام او مزین کنند.

سال گذشته محمدرضا ایزدی، نائب رییس کمیسیون �رهنگی شورای شهر اهواز قول پیگیری این موضوع را در شورای شهر اهواز داد و گ�ت: «من از همین تریبون این قول را به اهل قلم می‌دهم که در صورت درخواست اداره �رهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان پیگیر این موضوع در شورای شهر اهواز باشم و حتی این مساله مهم �رهنگی را در صحن علنی شورا مطرح کنم تا روند این کار در مدت کوتاهی انجام شود.»

دبیر اول شورای اسلامی شهر اهواز با اشاره به این موضوع که در سال ۹۶ این موضوع به �رجام مشخصی نرسید، گ�ت: ما در ماه‌های گذشته صحبتی را با علی اعطا، بردارزاده احمد محمود که ات�اقا عضو شورای شهر تهران است، انجام دادیم و قرار شد که او بیاید و صحبت کنیم تا تکلی� ملک پدری احمد محمود مشخص شود اما او هیچ وقت پیگیری نکرد و نیامد.

وی در ادامه گ�ت: نامگذاری مکانی در شهر اهواز به نام احمد محمود، حق اوست که نیاز به بودجه هم ندارد. من واقعا تا به حال روی این موضوع ورود نکرده‌ام؛ اما قطعا این موضوع را پیگیری خواهم کرد.

مجتبی گهستونی، دبیر و سخنگو انجمن دوستداران میراث �رهنگی تاریانا درباره وضعیت منزل پدری احمد محمود گ�ت: اقداماتی در یک سال گذشته انجام نشده است اما زمزمه‌هایی شروع شده است که اداره مسکن، راه و شهرسازی تمایلی به این کار دارد و از ما لیست خانه‌های مشاهیر را گر�ته است که ما نیز خانه احمد محمود و چند ن�ر دیگر را به آنها معر�ی کرد‌ه‌ایم.

وی ادامه داد: متاس�انه میراث �رهنگی بودجه مناسبی برای خرید خانه ندارد و من بعید می‌دانم که ما شاهد ات�اق خاصی در این حوزه باشیم. با شهردار هم درباره این موضوع صحبت کردیم اما �علا حرکتی برای خرید خانه وجود ندارد.

مطالب مشابه