«گزارش مقدار �لزات سنگین در محصولات غذایی محرمانه است»

مدیر د�تر آب و خاک سازمان ح�اظت محیط زیست می‌گوید نمونه‌برداری‌ها از محصولات کشاورزی در نقاط مختل� کشور نشان می‌دهد «سموم و �لزات سنگین باقیمانده در محصولات غذایی بیش از حد استاندارد و نگران‌کننده است؛ چون این گزارشات پراکنده و محرمانه است، من اطلاعات دقیقی از جزییات آن ندارم». وی دلیل عمده ابتلا به سرطان را �لزات سنگین باقیمانده در مواد غذایی دانسته که ناشی از سموم د�ع آ�ات است.

علی مریدی از وضعیت کشاورزی در کشور انتقاد کرده و گ�ته «به‌دلیل مصر� بی‌رویه کود و سموم در حوزه کشاورزی اکولوژیک و پایدار وضعیت مناسبی نداریم. بررسی آماری بین الگوی غذایی و باقیمانده مواد خطرناک در محصولات غذایی خیلی جدی گر�ته نشده است درحالی‌که باید مطالعات گسترده‌ای در این زمینه صورت گیرد. به هر حال آلودگی خاک علیرغم غیرقابل مشاهده بودن می‌تواند به شدت خطرناک باشد».

�رسایش خاک و آلودگی خاک جزو تهدیدات اصلی در محیط زیست ایران به‌شمار می‌آیند. میزان �رسایش خاک در ایران حدود ۱۶/۷ تن در هکتار است و برخی کارشناسان، ایران را رتبه نخست �رسایش خاک در جهان می‌دانند. تشکیل هر ۱ سانتی‌متر خاک تقریبا به ۱۰۰ سال زمان نیاز دارد.

مطالب مشابه