«دولت در اختیار صاحبان سرمایه‌های تجاری و بنگاه‌های شبه خصوصی است»

حسین راغ�ر می‌گوید «دولت در اختیار صاحبان سرمایه‌های تجاری و بنگاه‌های شبه خصوصی و شبه دولتی است و منا�ع گروه‌های ذی‌ن�وذ و بزرگ سیاست‌های دولت را شکل می‌دهند و رقم می‌زنند». این استاد دانشگاه اقتصاددان‌هایی که رسیدن نرخ دلار به ۱۱ هزار تومان را «کاهش نرخ ارز» عنوان می‌کنند را «مزدوران ما�یای قدرت و ثروت در کشور» نامیده و گ�ته است «از نظر این آقایان  رسیدن نرخ به ۱۱ هزار تومان به معنی کاهش است؛ در حالیکه این نرخ نسبت به ۶ ماه پیش تقریبا ۲/۵ برابر شده است و است�اده از عبارت کاهش نرخ ارز در واقع مهندسی ا�کار عمومی است».

این اقتصاددان درباره ا�زایش نرخ ارز معتقد است «ا�زایش نرخ ارز براساس هیچ قاعده‌ای نبود جز ح�ظ منا�ع بانک‌های ورشکسته خصوصی و تامین مالی بدهی‌های بزرگ دولت. البته چهار شوک ارزی که پس از جنگ تحمیلی در اقتصاد ایران روی داد همه به توصیه‌های طر�داران نظام بازار آزاد بود و موارد آن کاملا مشخص است. به‌طوری که به دولت دهم نیز توصیه می‌کردند که برای جبران کسری بودجه نرخ ارز را ا�زایش دهد و به جرات می‌توان ادعا کرد این طرز �کر در پشت هر چهار شوک ارزی از سال ۱۳۷۳ تا امروز بوده است».

وی درباره ا�زایش میزان خرید مواد اساسی از سوی خارجی‌ها در مناطق مرزی کشور گ�ته است «نباید این را جزو صادرات بدانیم بلکه این چپاول مایحتاج و مواد مورد نیاز مردم است و با تغییر واژه نمی‌توان از عمق �اجعه کاست. به نظرم این مسئله قابل قبول نیست و به زودی پیامدهای آن آشکار خواهد شد، به‌ویژه با نزدیک شدن به پایان سال نمایان‌تر خواهند شد؛ البته دولت سعی خواهد کرد آن را نتیجه تحریم‌ها قلمداد کند در حالی‌که اینها پیامدهای اقدامات خود دولت است».

مطالب مشابه