"من شبی در خواب تو میمیرم"


نمایش مشخصات فرزین مرزوقی

من شبی
در خواب تو میمیرم
مثل شکل صاعقه
توی ایستگاه بهار
مثل یک اشک
میان من و تو
دل من از شب چشمان تو درد می گیرد
سر شب قصه یک برگ
تو خواب میمیرد
کاش که این
پنجره ی عمر فراوان باشد
کمی از رنگ

شاعر:فرزین مرزوقی

مطالب مشابه