"جامه ی عشق من آتش بزنید"


نمایش مشخصات فرزین مرزوقی

جامه ی عشق من آتش بزنید
مه و خورشید و دو صد ابر سیاه
لانه جغد میان نفسم
چمبره زد
بوسه ماه به وهمی پوسید
نکند جا بیفتد مه مهر
توبه کن ای گنه خوش به خیال
نوبت ما بگذشت
شب ما از غم دل پاییز شد
فصل

شاعر:فرزین مرزوقی

مطالب مشابه