که خــــــدا می داند …


نمایش مشخصات ندا غفارزاده (هدیه)

************
آن چنان در قفسی تنگ ، اسیرم که خدا می داند
مانده حسرت ز رهایی به ضمیرم که خدا می داند
بغضِ یاغی شده آفت به گلوگاه دلم شب هر شب
به گذرگاهِ غم افتاده مسیرم که خدا می داند
آسمانی که هوا

شاعر:ندا غفارزاده (هدیه)

مطالب مشابه