چهار پاره


نمایش مشخصات محمود انصاری

ای که دلم پای دلت مانده است
حال مرا درک بکن مرد باش
یا که به گرمای تنم خو بگیر
یا که دل از من بکن و سرد باش
"زندگی آخر دل ما را شکست"
رود به پای هوس ات برکه شد
جنگل سرسبز مرا آب برد
هر که

شاعر:محمود انصاری

مطالب مشابه