چشم‌انتظار


نمایش مشخصات علی سلطانی نژاد

چرا پایان نمی‌ یابد شب بی‌انتهای تو؟
مرا دیگر نمی‌خواهد خدای چشم‌های تو
ببین‌ این پنجره،آن‌ کوچه‌،حتی خانه‌ی خشتی
مرا یک‌دم صدا بودند امشب‌، با صدای تو
نمی‌دانم که تاوانِ

شاعر:علی سلطانی نژاد

مطالب مشابه