وِیل


نمایش مشخصات محسن فروغ افکن

کدام چال ؟
کدام چاله !؟
که اینان زیب ِ زنخدان و گونه اند…!
اینکه دچاران ِ آنیم
نه چال و چاله ، وِیلی است
کز آن رهایی نیست

شاعر:محسن فروغ افکن

مطالب مشابه