وزیر خارجه اوزبیکستان: از حضور قوی افغانستان در تصامیم منطقوی حمایت می‌کنیم

راه دلسوخته: هیأت بلندپایه دولت اوزبیکستان به ریاست وزیر خارجۀ آن کشور با مشاور امنیت ملی کشور در کابل دیدار کرد.

عبدالعزیز کاملوف، وزیر خارجه کشور دوست اوزبیکستان در رأس یک هیأت بلندپایه دولتی روز یک‌شنبه ۱۷سرطان وارد کابل شد و با محمدحنیف اتمر؛ مشاور امنیت ملی افغانستان دیدار و روی موضوع‌های مختلف در مورد افغانستان و منطقه با هم گفتگو کردند.

بر بنیاد اعلامیه مطبوعاتی دفتر شورای امنیت ملی کشور، حنیف اتمر ضمن اظهار خوش‌آمدید به آقای کاملوف و همراهانش، از همکاری‌ و ابتکارات آن کشور در رابطه به صلح، ثبات و بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان ابراز قدردانی کرد.

مشاور امنیت ملی کشور در این دیدار گفته که همکاری‌های اوزبیکستان در رابطه به جستجوی راه حل‌های صلح‌آمیز برای کاهش جنگ و خشونت در افغانستان، از اهمیت اساسی برخوردار بوده و خواهان توسعه بیش‌تر نقش آن کشور در این موارد گردید.

وی همچنان افزود که اوزبیکستان در راستای همکاری‌های منطقوی، تأمین امنیت و ثبات در سطح منطقه باورمند بوده و افغانستان آماد‌گی کامل برای تداوم و توسعه روابط سیاسی و اقتصادی دوجانبه با آن کشور دارد.

آقای اتمر برگزاری کنفرانس تاشکند را یک گام مهم در راستای توسعه روابط منطقوی عنوان کرده و برای عملی شدن تصامیم و توافقاتی که در جریان کنفرانس تاشکند گرفته شده‌اند، تاکید ورزید.

عبدالعزیز کاملوف؛ وزیر خارجۀ اوزبیکستان گفت که کشورش آماده هرگونه همکاری در رابطه به پروسه صلح در افغانستان است. وی همچنان درمورد تلاش‌های رهبری سیاسی کشورش در رابطه به صلح به جانب افغان معلومات داد. آقای کاملوف دخیل شدن افغانستان را در همکاری‌ها و روابط منطقوی تأکید کرده و افزود که از حضور قوی افغانستان در موضوعات و تصامیم منطقوی حمایت می‌کند.

وزیر خارجه اوزبیکستان همچنان اعلام آتش‌بس از سوی حکومت افغانستان را یک ابتکار شایسته دانسته و آن را آغاز تامین صلح و امنیت در منطقه خواند.

در این نشست هر دو جانب در مورد بحث‌های جهانی پیرامون افغانستان و منطقه نیز صحبت داشتند و در قسمت عملی شدن برخی از نظریات توافق کردند.

مطالب مشابه