نقاب


نمایش مشخصات احمد مهدوي

سرم سنگين شده ديگر شرابت را نمي خواهم
بس است از آتشت ديگر عذابت را نمي خواهم
همين آتشفشان بغض خاموشم مرا بس بود
دراين دوزخ سرا ؛ سرب مذابت را نمي خواهم
رضاشاه نگاهت ظلم بسياري به ما کرده

شاعر:احمد مهدوي

مطالب مشابه