نبودت عاقبت یک شب ز ما دیوانه می سازد


نمایش مشخصات سهراب عرب زاده.سرگشته.

نبودت عاقبت یک شب ز ما دیوانه می سازد
تمامِ خاطرت ما را جدا دیوانه می سازد
نه یعقوبم نه ایوبم،زلیخایی زمین گیرم
که بویت از دلِ من هر کجا دیوانه می سازد
تو رفتی و فراموشت شده عهدی که بستی

شاعر:سهراب عرب زاده.سرگشته.

مطالب مشابه