مخور غم گذشته


نمایش مشخصات سید حجت اله طباطبایی

از آنچه که رفته برباد چرا یاد کنیم
بیهوده ز آب رفته رفته فریاد کنیم
نابود شده اگر همه زر و خرمن تو
ما خود به فنا رویم بیا دلی شاد کنیم

شاعر:سید حجت اله طباطبایی

مطالب مشابه