متکبر


نمایش مشخصات امیر ارسلان فلاح

ای زاهد لوطی که کشیده بند نافت
ای گل زرشکی که داده کود و آبت
جوابم شده از دیده در این فکر جانسوز
کاغوش که شده منزل آرامش و خوابت
درویشم نمی‌پرسم و ترسی ندارم
از روز قیامت و اندیشه آمرزش

شاعر:امیر ارسلان فلاح

مطالب مشابه