مادر…


نمایش مشخصات مجید مبلّغ ناصری

مادر من صدای خوبی داشت
مادرم گونه اش اناری بود
سینه سرخی، ز نسل بی تکرار
لهجه اش غصه ی قناری بود
ترشی اخم او عسل گونه
لحن پاک ِ سفید ِ رنگی داشت
نوع گفتار چشم شرقی او
" تی بلا می سرِ"

شاعر:مجید مبلّغ ناصری

مطالب مشابه