طنز تلخ شباهت


نمایش مشخصات سیده مریم جعفری

بر مُشک خواهی شد
چون اشک خواهی شد
از چتر بی نظیر
بر کوشک خواهی شد
دانی ز یک سپهر
بر شُکر خواهی شد
بر بکر خواهی شد
دریای من تو را
بر شکر خواهی شد
آیا مرا ز عشق
بر منکر خواهی شد
یا از دلی

شاعر:سیده مریم جعفری

مطالب مشابه