طلعت آیینه


نمایش مشخصات سیده مریم جعفری

انكار مكن طلعت پیشانی خود را
حرفی مزن از چهره پریشانی خود را
این سنگ زرّین ، از غم هجران من و تو
عاشق کند این قصه جهان بانی خود را
هر لحظه اگر چشمه ی خورشید خروشان
با یاد دل از عشق زمان معنی

شاعر:سیده مریم جعفری

مطالب مشابه