شهد عسل


نمایش مشخصات حمید ارامیان

عطر نفس های تو شهد عسل بر لب است
خنده زیبای تو ،غنچه گل بر لب است
گرمی تن داده ای، گرم تر از آتشی
کاش طبیبم شوی،گرمی به جان چون تب است
من به وصالت خوشم، عشوه گری میکنی
لب بگشا روی لب، بوسه تو رطب

شاعر:حمید ارامیان

مطالب مشابه