ذکی: میزان کار در ولایات را افزایش می‌دهیم

راه دلسوخته: فیض الله‌ذکی، وزیر کار و امور اجتماعی جهت دیدار و ارزیابی از کارکردهای ریاست‌های کار و امور اجتماعی ولایت بلخ، جوزجان و سرپل به این ولایات سفر نمود.

او نخست در دیدار با اسحاق رهگذر، والی ولایت بلخ در مورد افزایش میزان بیکاری به دلیل مهاجرت مردم از ولایات نا‌امن صحبت کرد.

به گفته آقای ذکی، در نتیجۀ تلاش‌های وزارت کار و امور اجتماعی بودجۀ ملی سال ۱۳۹۸ اشتغال‌محور شده و تمامی واحدهای بودجوی دولت می‌بایست در بدل هر افغانی که به مصرف می‌رسانند میزان اشتغال‌زایی آن را نیز در نظر بگیرند و منبعد، دولت بودجه‌یی را که شغل ایجاد نتواند منظور نخواهد کرد.

وزیر کار و امور اجتماعی پس از ولایت بلخ به ولایت جوزجان به منظور رسیدگی به مشکلات متقاعدین، بررسی وضعیت کار، ایجاد هماهنگی میان کارگر و کارفرما، مطالعۀ بازار کار و دیدار از مراکز آموزشی فنی و حرفه‌یی سفر نمود.

لطف‌الله عزیزی، والی ولایت جوزجان از آقای ذکی خواست تا کودکستان‌های بیشتری را در این ولایت بنا بگذارند چون مادران در این ولایت در کارهای رسمی و غیر رسمی مصروف هستند و نیاز دارند تا کودکان‌شان در کودکستان‌ها نگهداری و تربیت شوند.

 والی ولایت جوزجان اذهان داشت که ۸۰درصد از کارکنان ریاست کار و امور اجتماعی و ۳۰درصد از کارکنان تمامی ادارات دولتی در جوزجان را زنان تشکیل می‌دهند، به همین لحاظ ما نیاز به کودکستان‌های بیشتر در این ولایت داریم.

آقای ذکی همراه با هیئت همراه‌شان از کودکستان‌ها، مراکز آموزشی فنی و حرفه‌یی و دیگر بخش‌های ریاست کار و امور اجتماعی ولایت جوزجان دیدار و ارزیابی نمودند.

هم‌چنان فیض‌الله ذکی در این سفر روند بایمتریک متقاعدین را افتتاح نمود.

رییس اقتصاد ولایت جوزجان در نشستی با آقای ذکی گفت که حدود ۱۳۰هزار شهروند مستعد به کار در این ولایت بیکارند.

 او همچنین از طرح آبیاری زمین‌های زراعتی توسط آب دریای آمو سخن گفت و اذعان کرد که با تطبیق این طرح حدود ۴۰هزار تن از شهروندان این ولایت مصروف کار در سکتور زراعت خواهد شد.

 آقای ذکی سنگ تهداب یک پرورشگاه را نیز در ولایت جوزجان گذاشت. این پرورشگاه با هزینۀ نزدیک به ۵۰۰هزار دالر و با گنجایش بیشتر از ۱۵۰ کودک تا چند ماه دیگر به بهره‌برداری سپرده خواهد شد.

در ادامۀ آقای فیض‌الله ذکی به ولایت سرپل نیز سفر نموده و در دیدار با والی این ولایت در مورد چالش‌ها و پیشرفت‌های این ولایت صحبت نمود.

وی با اشتراک و اهدای گواهی‌نامه به فارغان مراکز فنی و حرفه‌یی، ساختمان پرورشگاه این ولایت را که کار آن ۹۰درصد تکمیل شده بود، افتتاح نمود.

این پرورشگاه که با هزینۀ حدود نیم ملیون دالر از کمک‌های کشور دوست هندوستان ساخته شده است، گنجایش نگهداشت و آموزش بیشتر از ۱۲۰ تن از کودکان را دارا می‌باشد.

 وزیر کار و امور اجتماعی هم‌چنان وعده سپرد که جهت بهبود و تشدید امورات ریاست‌های کار و امور اجتماعی ولایات، در آیندۀ نزدیک به برخی از ولایت دیگر نیز سفر خواهد نمود.

مطالب مشابه