دوبیتی چرا رفتی؟


نمایش مشخصات جاسم ثعلبي (حسّانی)

دلم جز تو کسی هر گز ندارد
بدون تو شبم نم نم می بارد
نمی دانم چرا رفتی همیشه
دلم با خاطراتت گل می کارد
***
چرا رفتی چرا بی خانه گشتی
عجب عشقِ بدی در دل نوشتی
شکستی عهد و پیمانت همیشه
نگو آواره

شاعر:جاسم ثعلبي (حسّانی)

مطالب مشابه