دنیای واروونه


نمایش مشخصات تینا دلشکیب اصل

به نام خدا
((دنیای وارونه))
کسی از عشق نمیدونه
ببین مجنون بی لیلی
بازم شد مست دیونه
گل سرخ امیدُ باز؛
ببین پژمرده تو سینه
چرا از باغ احساسش
کسی عشق و نمیچینه
ببین عاشق ؛پُره درده
ببین

شاعر:تینا دلشکیب اصل

مطالب مشابه