دل‎شکسته‎ی عاشق


نمایش مشخصات مهدی محمدی

شب از خانه می‎زنم بیرون
تلوتلوخوران در خیابان
به داغ لاله‎های تو که پرپر بر سرم آوار
دستِ چپّ یک واژه، یک کلوپ
بی‎اختیار می‎روم داخل
می‎زنم روی میز
صد صد!
دوره‎ام می‎کنند
دستک‎ها را

شاعر:مهدی محمدی

مطالب مشابه