دلنگران من هستم…


نمایش مشخصات مجید مبلّغ ناصری

‍ زخمی روی زمین ،دلنگران ،  من هستم
روی دوش همگان بارگران  من هستم
آنکه بی جرم در این کوچه به تاوان، برود
زیر شمشیر نگاه دگران  من هستم
مثل یک بشکه ی باروت کنار کبریت
مانده از بغض شبانه

شاعر:مجید مبلّغ ناصری

مطالب مشابه