دلسوخته : مهدی محمدی

سلام

ستاره از آسمان کوچ کرده بود
دنبال او شکارچی دویده بود

شباهت پیدا میشد به شعر کلاسیک
امکان خوانش اشتباه وجود داشت
عدم توقف در نقاط موردنظر منجر به دریافت دیگرگونه‎ی موسیقی شعر میشد

ستاره باز،
خواب دیده بود

با توجه به این که با رفتن به سطر بعدی بین دو واژه “باز” و “خواب” فاصله افتاده است استفاده از ویرگول قبل از خواب را ضروری ندیدم و چون امکان اشتباه در خوانش بوجود می‎آمد از ویرگول بعد از خواب استفاده کردم در اصل می‎بایست علامت سکون استفاده می‎شد اما رسم‎الخط ما فارسی است و گاهاً با کمبود ابزارهای لازم برای انتقال مفهوم مواجه می‎شویم ناگزیر به استفاده از ویرگول بودم و این ویرگول به معنای سکون و توقف نیست بلکه صرفاً برای جلوگیری از یک خوانش اشتباه است

و در شعر به ویژه شعر سپید و نیمایی، همین سطربندی‎ها خود بخشی از فرم است. این‎که دقیقاً بدانیم کی و کجا به سطر بعدی مراجعه کنیم

به هر روی خوشحال می‎شوم از نگاه انتقادی‎ات استفاده کنم و به فرم و خوانش درست‎تری برسم.

سپاس از حضورت و نفست مثل همیشه گرم و آرام‎بخش است

اندیشه‎هایت پا بر جا

مطالب مشابه