در دل و جان منی


نمایش مشخصات حمید ارامیان

در دل و جان منی همدم رویایی من
شاه بیت غزلم در دل دریایی من
هرچقدر رخ بنمایی شده ای آرامش
تو همان عشق قدیمی شب مهتابی من
ذکر صلوات برایت که سلامت باشی
همه شب ذکر دعایم بتو ، بی خوابی من
گفت

شاعر:حمید ارامیان

مطالب مشابه