تو هم


نمایش مشخصات محمد لالوی

عاقبت دق کردنم را فکر میکردی تو هم
بی تو اينجا مردنم را فکر میکردی تو هم
گرچه میخندیدم اما، روزگارم خوش نبود
خون دلها خوردنم را فکر میکردی تو هم
نارفیقی کرده بودی با گمانِ رفتنت
بعد چندی

شاعر:محمد لالوی

مطالب مشابه