تشنه دیدار


نمایش مشخصات غلامرضا محمدی

من هنوز خانه به دوش دل بیمار توام
من پُرم، حادثه ام، تشنه دیدار توام
فارغ از قیل و مقال همه ایام خوشم
شاعری شوخ و پُر از هی هیِ تبدار توام
برسم یا نرسم تا به سرمنزل وصل
تا ابد شیفته و بندی و در

شاعر:غلامرضا محمدی

مطالب مشابه