بیا به صخره و قشلاق خویش دل بدهیم


نمایش مشخصات جابر ترمک

اذان صبح سفر را غروب می خوانی
نماز گرم مرا در جنوب می خوانی
بیا به صخره و قشلاق خویش دل بدهیم
تویی که بامن و قشلاق خوب می خوانی
ستاره ها به غزلخوانی تو مشغولند
بر این قبیله تو شعر رسوب می

شاعر:جابر ترمک

مطالب مشابه