برخورد جدی با حرکات مسلح غیر قانونی

گروه‌های مسلح غیر قانونی که چه به شکل خودسرانه فعال باقی مانده، چه در سال‌های اخیر توسط زورمندان و صاحبان شرکت‌های امنیتی ایجاد شده و چه در چوکات خیزش‌های مردمی گسترش یافته‌اند، در نوع خود برای ثبات و امنیت کشور خطرآفرین استند.

دفتر شورای امنیت ملی کشور در خبرنامه‌یی از تایید پالیسی و طرزالعمل قانونمندسازی افراد و گروه‌های مسلح غیرمسوول خبر داده که درواقع خبر خوشی است.

در خبرنامه آمده: « در جلسه‌یی که دوشنبه ۱۲قوس رهبری سکتور امنیتی به رهبری داکتر حمدالله محب؛ مشاور امنیت ملی کشور در دفتر شورای امنیت برگزار شد، پالیسی و طرزالعمل قانون‌مندسازی افراد و گروه‌های مسلح غیر مسوول مورد تایید قرار گرفت.

در این جلسه در حالی بر کار روی پالیسی و طرزالعمل قانون‌مندسازی افراد و گروه‌های مسلح غیرمسوول تایید شده که خطر گروه‌های مسلح غیرمسوول اکنون تنها در ولایات باقی نمانده که در روزهای اخیر شاهد درگیری ۲۴ساعته افراد مسلح مربوط به تمیم وردک شنسب با پولیس در پایتخت کشور نیز بودیم.

علاوه بر این دو هفته پیش دستگیری یک قمندان مسلح غیرمسوول نزدیک بود وضعیت اجتماعی کشور را به بحران ببرد.

روی این اصل، سطح تهدید گروه‌ها و افراد مسلح غیرمسوول جدی شده است. در سال‌های پیش بحث فعالیت گروه‌ها و افراد مسلح غیرمسوول در ولایات و مناطق ناامن قابل نگرانی بود، ولی اکنون مساله به حدی جدی است که افراد سلاح‌های غیر قانونی خود را نه تنها پنهان نمی‌کنند که به رخ مردم و حکومت نیز می‌کشند و حتا در برابر پولیس استعمال می‌کنند.

دو هفته پیش وقتی قمندان شمشیر یکی از فرماندهان مسلح مردمی ضد طالبان، از بازداشت امنیت ملی رها شد، شماری از طرفداران و افراد وابسته به این قمندان تمام شب را با فیرهای هوایی سحر کردند. در فیرهای شادیانه آن شب انواع مختلف اسلحه خفیف و بزرگ به‌شمول ماشیندارPK نیز مورد استعمال قرار گرفت.

آن حرکت و حرکت دو روز پیش تمیم وردک نه تنها باعث نگرانی مردم شده که حاکمیت ملی را نیز به تحقیر گرفته است.

اکنون از رهبری حکومت وحدت ملی به‌خصوص نهادهای امنیتی و دفتر شورای امنیت ملی کشور توقع جدی می‌رود که به شکل درست و قانونی به افراد مسلح، گروه‌های مسلح و اسلحه غیر قانونی در میان مردم رسیدگی جدی صورت گیرد.

کشور ما با مشکل‌های متعددی درگیر است. در این اواخر جنجال‌های اجتماعی و سیاسی افراد و گروه‌های مسلح غیرمسوول نیز اضافه شده است.

وقت آن است که دستگاه‌های مسوول و نهادهای امنیتی با جدیت راهکارهای مناسبی برای انحلال و یا ادغام این گروه‌ها و افراد روی دست گیرند. در غیر آن دیری نخواهد پایید که همین گروه‌های کوچک مسلح غیرمسوول به معضل بزرگ امنیتی مبدل گردند.

دکتور کریمی

مطالب مشابه