بحران


نمایش مشخصات نیما انصاری راد

کاش به پایان برسد بیماری دلتنگی ام
با یاد تو سر می شود هر لحظه از زندگی ام
ایمان من در دیدن رخسار بی همتای توست
باید که با بوسیدنت کامل شود بندگی ام
قلب من از نبودنت درمانده و عاجز شده
شاید

شاعر:نیما انصاری راد

مطالب مشابه