ای یار…۵۴۳


نمایش مشخصات محمد باقر انصاری

ای یار…۵۴۳
گر مرد رهی
بدان
مرد راه را
از باد و طوفان
باکی نیست
از موج های وحشی دریا هم
هراسی نیست
بیا با من
که در این راه
هلاکی نیست
ای یار
تا شهر عشق
راهی نیست
#م_ب_انصاری_دزفولی

شاعر:محمد باقر انصاری

مطالب مشابه