اینبار….نه!


نمایش مشخصات علی سلطانی نژاد

دیگر هر شب، با خیالت، تا سحر بیدار … نه!
نسخه‌ی آرامش من، بعد از این سیگار …نه!
پیش از این‌ها، در هوای عشق، باران می‌شدم
مثل گیلان می‌شد اینجا هر دفعه، این‌بار…نه!
هر دفعه احساس

شاعر:علی سلطانی نژاد

مطالب مشابه