انتخاب ادبیات ، انتخاب باختن است – دلسوخته

 اگر شعر به روایت آنتونیو گاموندا، معرفت فقدان باشد  به نوعی شاعر هر چیز را با جای خالی ش به خاطر می آورد . اینکه چیزی را فراموش می کنیم تا آن را به یاد بیاوریم ترجمه ی جدیدی از آگاهی است  . حال آنکه شاعر برای نوشتن ابتدا باید خود را فراموش کند و از آن به بعد کسی که می نویسد خودش نیست کسی ست که خودش را به یاد آورده است فراموشی همراه با آگاهی منجر به شورش نوشتن می شود.

پس نوشتن شورشی ست علیه چیزی که از سوی نویسنده، شاعرو… آگاهانه فراموش می شود از این رو که ذات کلمه ی “شورش” قابل مدیریت نیست پس ادبیات را نمی شود مدیریت کرد تنها می توان با نگاه تحلیلی و در نظر گرفتن سویه ها و جریانات فکری متفاوت در ادبیات و به خصوص در شعر به آن پرداخت.

دلسوخته در سال های اخیر با نگاهی ویژه به مقوله ی شعر توانسته است با چاپ آثاری از بزرگان شعرفارسی و همچنین کشف استعدادهای جوان و نگاهی حمایت مدارانه از آن ها و معرفی چهره های جدید به جامعه ی ادبی جایگاه خود را در این حوزه تثبیت کند.

با توجه به اینکه متاسفانه در کشورهای جهان سومی یک شهر بیشتر وجود ندارد و آن هم پایتخت است با هدر رفتن استعدادها و خلاقیت های بسیاری به دلیل نداشتن زمینه‌ی مناسب در شهرهای مختلف روبرو هستیم. یکی از سیاست گزاری های این نشر نگاه ویژه به استان ها و شهرستان های مختلف بوده که همیشه با نوع اقلیم و زیست‌فرهنگ شان منجر به جریان های مختلف ادبی در شعر فارسی بوده اند.

از سویی دیگر می توان اشاره داشت که دلسوخته با چاپ آثار مختلف از جریانات و نحله های گوناگون شعر فارسی سعی داشته که تا جایی که ممکن است در کارشناسی های خود از سلیقه ی شخصی  و نگاه حذفی دوری کند و با مبنای ادبیات با همه ی نوشتارهای مختلف شعری برخورد کرده و جایی برای عرضه آثار شاعران با سویه ها و نگرش های مختلف را پدید آورد که این مهم یکی از موضوعاتی ست که در حوزه ی نشر بسیار مغفول مانده بوده است

دلسوخته در شعر آزاد جریان شناسی پس از نیمای بزرگ را با در نظر گرفتن چهار بخش تا کنون پیش برده است
۱- شعر شاملویی

۲- پس از شاملو

۳ دهه‌ی هفتاد

۴- پس از دهه‌ی هفتاد ( شعر اکنون )

و در  این بخش ها از تمام نماینده ها و صداهایی که وجود داشت سعی کرده حداقل نماینده ای در مجموعه ی خود داشته باشیم. حتا صداهایی که رو به فراموش شدن بودند. این نگاه کلی نگر راه را برای حضور تمام نحله ها باز کرده است. البته با استانداردهایی که توسط هیئت بررسی نشر لحاظ شده است

باشد که بتوانیم با نگاهی همه جانبه به شعر این مرز و بوم که هنر اصلی ایرانیان محسوب می شود گامی در جهت

مطالب مشابه