انار ترکیده


نمایش مشخصات امیر رفیع زاده

انارهای شعر من جنس مرغوبی دارند
و همیشه
سرخ ترین دانه هایِ آن
سرودی می‌شود
برای بلندترین شبِ پاییزان
امیر

شاعر:امیر رفیع زاده

مطالب مشابه