از خدا بخواه


نمایش مشخصات سید حجت اله طباطبایی

از خدا بخواه مخواه جزاو
وحدهو لا شریک الا هو

شاعر:سید حجت اله طباطبایی

مطالب مشابه