از تبار ايل ليلا


نمایش مشخصات ندا شجیعی

غزل_ترانه
.
.
يه بانو از تبار ايل ليلا ؛ من
يه معشوقه كه شد مجنون و شيدا ؛ من
يه مردي بي خيال از هر خيالم ؛ تو
اوني كه داده دل دنيا تا دنيا ، من
شبيه قالي كرمونه، عشق تو
كه هرچي ميگذره ميشم بي

شاعر:ندا شجیعی

مطالب مشابه